Tuesday, March 27, 2012

Bala Gopala Puja

Vala Gopala Puja / वाल गोपाल पूजा / বাল গোপাল পূজা


1. Kara Nyasa
क्लां अंगुष्ठाभ्यां नमः । क्लीं तर्जनीभ्यां स्वाहा । क्लूं मध्यमाभ्यां वषट् ।
क्लैं अनामिकाभ्यां हुं । क्लौं कनिष्ठाभ्यां वौषट् । क्लः करतलपृष्ठाभ्यां फट् ।

ক্লাং অংগুষ্ঠাভ্যাং নমঃ | ক্লীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা | ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট্ |
ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং | ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ | ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ |

2. Anga Nyasa
क्लां हृदयाय नम:। क्लीं शिरसे स्वाहा। क्लूं शिखायै वषट्।
क्लैं कवचाय हुम्। क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्। क्लः अस्त्राय फट्।

ক্লাং হৃদযায় নমঃ | ক্লীং শিরসে স্বাহা| ক্লূং শিখায়ৈ বষট্ |
ক্লৈং কবচায় হুম | ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্| ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্ |

3. Gayatri
ॐ कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात ।
ঔং কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াত্ |

4. Vala Gopala Dhyana
अव्याद्व्याकोषनीलाम्बुजरुचिररुणाम्भोजनेत्रोऽम्बुजस्थो, बालो जङ्घाकटीरस्थलकलितरणत्किङ्किणीको मुकुन्दः ।
दोर्भ्यां हैयङ्ग वीनं दधदति – विमलं पायसं विश्ववन्द्यो, गोगोपी – गोपवीतोरुरुनखविलसत्कण्ठभूषश्चिरं वः ॥

অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণত্কিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ |
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গ বীনং দধদতি বিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো গোগোপী গোপবীতোরুরুনখবিলসত্কণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ ||

5. Upachara Offering
एष गन्ध ॐ क्लीं कृष्णायः नमः ।  एतत् पुष्पं ॐ क्लीं कृष्णायः नमः । एतत् धूपं ॐ क्लीं कृष्णायः नमः । एष दीपं ॐ क्लीं कृष्णायः नमः । एतन्नैवैद्यं ॐ क्लीं कृष्णायः नमः ।
এষ গন্ধ ঔং ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ নমঃ | এতত্ পুষ্পং ঔং ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ নমঃ | এতত ধূপং ঔং ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ নমঃ | এষ দীপং ঔং ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ নমঃ | এতন্নৈবেদ্যং ঔং ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ নমঃ |

6. Japa
क्लीं कृष्णायः नमः ।
ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ নমঃ |
(3/10/108 times)

Or use any of the below Mantras
कृः ।
कृष्णः ।
क्लीं कृष्णः ।
क्लीं कृष्णायः ।
कृष्णायः नमः । क्लीं कृष्णायः क्लीं ।
क्लीं कृष्णायः नमः । क्लीं कृष्णायः स्वाहा। गोपालायः स्वाहा ।
कृष्णाय गोविन्दाय । श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं ।
क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय । दधिभक्षणाय स्वाहा । सुप्रसन्नात्मने नमः ।
क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय क्लीं ।
क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः । बालवपुषे कृष्णाय स्वाहा ।
बालवपुषे क्लीं कृष्णाय स्वाहा ।

কৃঃ |
কৃষ্ণঃ |
ক্লীং কৃষ্ণঃ |
ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ |
কৃষ্ণায়ঃ নমঃ | ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ ক্লীং |
ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ নমঃ | ক্লীং কৃষ্ণায়ঃ স্বাহা| গোপালায়ঃ স্বাহা |
কৃষ্ণায় গোবিন্দায় | শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং |
ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় | দধিভক্ষণায় স্বাহা | সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ |
ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্লীং |
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ | বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা |
বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা |

Source: Brihat Tantra Sara of Krishnananda Agamavagisha

No comments:

Post a Comment