Skip to main content

Mahamrityunjaya Stotram

महामृत्युज्ञ्जय स्तोत्रं / মহামৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রং / mahAmR^ityuJNjaya stotraM

महामृत्युज्ञ्जय स्तोत्रं

चन्द्रार्काग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तस्थितं मुद्रापाशमृगाक्शसत्रविलसत्पाणिं हिमांशुप्रभम् ।
कोटीन्दुप्रगलत्सुधाप्लुततमुं हारादिभूषोज्ज्वलं कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युज्ञ्जयं भावयेत् ॥

रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठम् उमापतिम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १॥
नीलकन्ठं कालमूर्त्तिं कालज्ञं कालनाशनम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ २॥
नीलकण्ठं विरूपाक्शं निर्मलं निलयप्रदम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ३॥
वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ४॥
देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ५॥
त्र्यक्शं चतुर्भुजं शान्तं जटामकुटधारिणम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ६॥
गङ्गाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ७॥
भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं नागाभरणभूषितम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८॥
अनन्तमव्ययं शान्तं अक्शमालाधरं हरम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ९॥
आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपददायिनम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १०॥
अर्द्धनारीश्वरं देवं पार्वतीप्राणनायकम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ११॥
प्रलयस्थितिकर्त्तारमादिकर्त्तारमीश्वरम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १२॥
व्योमकेशं विरूपाक्शं चन्द्रार्द्धकृतशेखरम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १३॥
गङ्गाधरं शशिधरं शङ्करं शूलपाणिनम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १४॥
अनाथः परमानन्तं कैवल्यपदगामिनि । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १५॥
स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १६॥
कल्पायुर्द्देहि मे पुण्यं यावदायुररोगताम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १७॥
शिवेशानां महादेवं वामदेवं सदाशिवम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १८॥
उत्पत्तिस्थितिसंहारकर्तारमीश्वरं गुरुम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १९॥
फलश्रुति
मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ । तस्य मृत्युभयं नास्ति नाग्निचौरभयं क्वचित् ॥ २०॥
शतावर्त्तं प्रकर्तव्यं संकटे कष्टनाशनम् । शुचिर्भूत्वा पथेत्स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥ २१॥
मृत्युज्ञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् । जन्ममृत्युजरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः ॥ २२॥
तावकस्त्वद्गतः प्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड । इति विज्ञाप्य देवेशं त्र्यम्बकाख्यमनुं जपेत् ॥ २३॥
नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने । प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः ॥ २४॥

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मार्कण्डेयकृत महामृत्युज्ञ्जयस्तोत्रं संपूर्णम् ॥
-----------------------------
মহামৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রং

চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তস্থিতং মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসত্রবিলসত্পাণিং হিমাংশুপ্রভম্ |
কোটীন্দুপ্রগলত্সুধাপ্লুততমুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং কান্তং বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জযং ভাবয়েত্ ||

রুদ্রং পশুপতিং স্থাণুং নীলকণ্ঠম উমাপতিম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১||
নীলকন্ঠং কালমূর্ত্তিং কালজ্ঞং কালনাশনম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ২||
নীলকণ্ঠং বিরূপাক্ষং নির্মলং নিলয়প্রদম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৩||
বামদেবং মহাদেবং লোকনাথং জগদ্গুরুম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৪||
দেবদেবং জগন্নাথং দেবেশং বৃষভধ্বজম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৫||
ত্র্যক্ষং চতুর্ভুজং শান্তং জটামকুটধারিণম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৬||
গঙ্গাধরং মহাদেবং সর্বাভরণভূষিতম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৭||
ভস্মোদ্ধূলিতসর্বাঙ্গং নাগাভরণভূষিতম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৮||
অনন্তমব্যযং শান্তং অক্ষমালাধরং হরম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৯||
আনন্দং পরমং নিত্যং কৈবল্যপদদায়িনম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১০||
অর্দ্ধনারীশ্বরং দেবং পার্বতীপ্রাণনায়কম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১১||
প্রলয়স্থিতিকর্ত্তারমাদিকর্ত্তারমীশ্বরম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১২||
ব্যোমকেশং বিরূপাক্ষং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৩||
গঙ্গাধরং শশিধরং শঙ্করং শূলপাণিনম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৪||
অনাথঃ পরমানন্তং কৈবল্যপদগামিনি | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৫||
স্বর্গাপবর্গদাতারং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৬||
কল্পায়ুর্দ্দেহি মে পুণ্যং যাবদায়ুররোগতাম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৭||
শিবেশানাং মহাদেবং বামদেবং সদাশিবম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৮||
উত্পত্তিস্থিতিসংহারকর্তারমীশ্বরং গুরুম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৯||
ফলশ্রুতি
মার্কণ্ডেযকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ | তস্য মৃত্যুভয়ং নাস্তি নাগ্নিচৌরভযং ক্বচিত্ || ২০||
শতাবর্ত্তং প্রকর্তব্যং সংকটে কষ্টনাশনম্ | শুচির্ভূত্বা পথেত্স্তোত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ || ২১||
মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ত্রাহি মাং শরণাগতম্ | জন্মমৃত্যুজরারোগৈঃ পীডিতং কর্মবন্ধনৈঃ || ২২||
তাবকস্ত্বদ্গতঃ প্রাণস্ত্বচ্চিত্তোঽহং সদা মৃড | ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবেশং ত্র্যম্বকাখ্যমনুং জপেত্ || ২৩||
নমঃ শিবায় সাম্বায় হরয়ে পরমাত্মনে | প্রণতক্লেশনাশায় যোগিনাং পতয়ে নমঃ || ২৪||

|| ইতি শ্রীমার্কণ্ডেযপুরাণে মার্কণ্ডেযকৃত মহামৃত্যুঞ্জয়স্তোত্রং সংপূর্ণম্ ||

-----------------------------
mahAmR^ityuJNjaya stotraM

chandrArkAgnivilochanaM smitamukhaM padmadvayAntasthitaM
mudrApAshamR^igAkshasatravilasatpANiM himA.nshuprabham |
koTIndupragalatsudhAplutatamuM hArAdibhUShojjvalaM
kAntaM vishvavimohanaM pashupatiM mR^ityuJNjayaM bhAvayet ||

rudraM pashupatiM sthANuM nIlakaNTham umApatim | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 1||
nIlakanThaM kAlamUrttiM kAlaGYaM kAlanAshanam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 2||
nIlakaNThaM virUpAkshaM nirmalaM nilayapradam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 3||
vAmadevaM mahAdevaM lokanAthaM jagadgurum | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 4||
devadevaM jagannAthaM deveshaM vR^iShabhadhvajam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 5||
tryakshaM chaturbhujaM shAntaM jaTAmakuTadhAriNam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 6||
gaN^gAdharaM mahAdevaM sarvAbharaNabhUShitam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 7||
bhasmoddhUlitasarvAN^gaM nAgAbharaNabhUShitam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 8||
anantamavyayaM shAntaM akshamAlAdharaM haram | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 9||
AnandaM paramaM nityaM kaivalyapadadAyinam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 10||
arddhanArIshvaraM devaM pArvatIprANanAyakam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 11||
pralayasthitikarttAramAdikarttAramIshvaram | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 12||
vyomakeshaM virUpAkshaM chandrArddhakR^itashekharam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 13||
gaN^gAdharaM shashidharaM shaN^karaM shUlapANinam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 14||
anAthaH paramAnantaM kaivalyapadagAmini | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 15||
svargApavargadAtAraM sR^iShTisthityantakAraNam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 16||
kalpAyurddehi me puNyaM yAvadAyurarogatAm | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 17||
shiveshAnAM mahAdevaM vAmadevaM sadAshivam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 18||
utpattisthitisaMhArakartAramIshvaraM gurum | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 19||
phalashruti
mArkaNDeyakR^itaM stotraM yaH paThechchhivasannidhau | tasya mR^ityubhayaM nAsti nAgnichaurabhayaM kvachit || 20||
shatAvarttaM prakartavyaM sa.nkaTe kaShTanAshanam | shuchirbhUtvA pathetstotraM sarvasiddhipradAyakam || 21||
mR^ityuJNjaya mahAdeva trAhi mAM sharaNAgatam | janmamR^ityujarArogaiH pIDitaM karmabandhanaiH || 22||
tAvakastvadgataH prANastvachchitto.ahaM sadA mR^iDa | iti viGYApya deveshaM tryambakAkhyamanuM japet || 23||
namaH shivAya sAmbAya haraye paramAtmane | praNatakleshanAshAya yoginAM pataye namaH || 24||

|| iti shrImArkaNDeyapurANe mArkaNDeyakR^ita mahAmR^ityuJNjayastotraM saMpUrNam ||

Subhodeep Mukhopadhyay (2012)

Comments

Popular posts from this blog

Adya Stotram in Bengali Font

A lot of people have requested me for online Adya Stotram in Bengali font . That is why I am presenting the same here. The Adya Stotram / আদ্যা স্তোত্র / आद्या स्तोत्रम्  is a hymn in praise of Adya Ma.  It is very popular in West Bengal, among Hindu Bengalis in Islamic Bangladesh and worldwide. There are a number if positive side effects of daily reciting Adya stotram Daily recitation of Adya Stotram protects from sickness, danger during travel especially by water,  during wars and during troubled times One will receive the same amount of blessing as undertaking holy pilgrimage if one recites Adya Stotram daily Below I am presenting Adya Stotram in Bengali font for the benefit of my Bengali friends.   To know more about Adya Stotram you may read the following. Introduction to Adya Stotram English translation of Adya Stotram 01 02 03 04 05 Introduction and explanation of Adya Stotram with Sanskrit, Bengali and English text You can listen to a recording of Ad

Adya Stotram

The Adya Stotram / আদ্যা স্তোত্র / आद्या स्तोत्रम् , which is very popular in West Bengal, is a hymn in tribute to Adya Ma.  It has 20 shlokas in Sanskrit written in very simple language and talks about the greatness of Adya Ma and the benefits of understanding and reciting the stotram. The benefits of daily recitation of the Stotram are: Protection from death, sickness and fear Conceiving, for those women who are childless Protection from any danger during travel especially by water Protection during wars Protection during troubled times Receiving the same amount of blessing as going on holy pilgrimage Adya Ma is regarded as the physical form (manifestation) of Adya Shakti. Adya Shakti is the primary supreme force of Nature and is regarded as the force essential to the existence of the other forces on Nature. She is worshiped in the form of Goddess Kali. She has a famous temple dedicated to her in Dakshineshwar , West Bengal. The Adya Stotram (hymn) is

Jagaddhatri Stotram and Jagadhatri Puja

  Jagaddhatri also spelled as Jagadhatri (Devnagri: जगद्धात्री, Bengali: জগদ্ধাত্রী) literally means She Who Holds the World or the Protector of the World . She is a form of Devi Durga. She is highly revered in West Bengal, especially in Chandernagore (my ancestral home) which has the biggest celebration of Jagaddhatri Puja in India. People come from all parts of India to Chandannagar to enjoy the amazing light works and show. Other places where the Puja is celebrated with gusto are Bhadreshwar, Hooghly, Rishra and Krishnanagar. Jagadhatri Puja is celebrated on the ninth day of the waxing phase of moon in Kartick month in West Bengal. Outside West Bengal, the Puja is also celebrated as Jagadamaba Puja or Dhatri Puja. Jagaddhatri Puja in Chandannagar The origins of Jagaddhatri Puja in Chandannagar date back to as early as 1750. It is believed that Indranarayan Choudhury, a local zamindar in Chandannagar started performing Jagadhatri Puja at his home. He was closely asso