Monday, April 9, 2012

Mahamrityunjaya Stotram

महामृत्युज्ञ्जय स्तोत्रं / মহামৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রং / mahAmR^ityuJNjaya stotraM

महामृत्युज्ञ्जय स्तोत्रं

चन्द्रार्काग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तस्थितं मुद्रापाशमृगाक्शसत्रविलसत्पाणिं हिमांशुप्रभम् ।
कोटीन्दुप्रगलत्सुधाप्लुततमुं हारादिभूषोज्ज्वलं कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युज्ञ्जयं भावयेत् ॥

रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठम् उमापतिम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १॥
नीलकन्ठं कालमूर्त्तिं कालज्ञं कालनाशनम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ २॥
नीलकण्ठं विरूपाक्शं निर्मलं निलयप्रदम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ३॥
वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ४॥
देवदेवं जगन्नाथं देवेशं वृषभध्वजम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ५॥
त्र्यक्शं चतुर्भुजं शान्तं जटामकुटधारिणम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ६॥
गङ्गाधरं महादेवं सर्वाभरणभूषितम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ७॥
भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं नागाभरणभूषितम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ८॥
अनन्तमव्ययं शान्तं अक्शमालाधरं हरम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ९॥
आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपददायिनम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १०॥
अर्द्धनारीश्वरं देवं पार्वतीप्राणनायकम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ ११॥
प्रलयस्थितिकर्त्तारमादिकर्त्तारमीश्वरम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १२॥
व्योमकेशं विरूपाक्शं चन्द्रार्द्धकृतशेखरम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १३॥
गङ्गाधरं शशिधरं शङ्करं शूलपाणिनम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १४॥
अनाथः परमानन्तं कैवल्यपदगामिनि । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १५॥
स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १६॥
कल्पायुर्द्देहि मे पुण्यं यावदायुररोगताम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १७॥
शिवेशानां महादेवं वामदेवं सदाशिवम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १८॥
उत्पत्तिस्थितिसंहारकर्तारमीश्वरं गुरुम् । नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १९॥
फलश्रुति
मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ । तस्य मृत्युभयं नास्ति नाग्निचौरभयं क्वचित् ॥ २०॥
शतावर्त्तं प्रकर्तव्यं संकटे कष्टनाशनम् । शुचिर्भूत्वा पथेत्स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥ २१॥
मृत्युज्ञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् । जन्ममृत्युजरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः ॥ २२॥
तावकस्त्वद्गतः प्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड । इति विज्ञाप्य देवेशं त्र्यम्बकाख्यमनुं जपेत् ॥ २३॥
नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने । प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः ॥ २४॥

॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मार्कण्डेयकृत महामृत्युज्ञ्जयस्तोत्रं संपूर्णम् ॥
-----------------------------
মহামৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রং

চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তস্থিতং মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসত্রবিলসত্পাণিং হিমাংশুপ্রভম্ |
কোটীন্দুপ্রগলত্সুধাপ্লুততমুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং কান্তং বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জযং ভাবয়েত্ ||

রুদ্রং পশুপতিং স্থাণুং নীলকণ্ঠম উমাপতিম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১||
নীলকন্ঠং কালমূর্ত্তিং কালজ্ঞং কালনাশনম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ২||
নীলকণ্ঠং বিরূপাক্ষং নির্মলং নিলয়প্রদম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৩||
বামদেবং মহাদেবং লোকনাথং জগদ্গুরুম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৪||
দেবদেবং জগন্নাথং দেবেশং বৃষভধ্বজম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৫||
ত্র্যক্ষং চতুর্ভুজং শান্তং জটামকুটধারিণম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৬||
গঙ্গাধরং মহাদেবং সর্বাভরণভূষিতম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৭||
ভস্মোদ্ধূলিতসর্বাঙ্গং নাগাভরণভূষিতম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৮||
অনন্তমব্যযং শান্তং অক্ষমালাধরং হরম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ৯||
আনন্দং পরমং নিত্যং কৈবল্যপদদায়িনম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১০||
অর্দ্ধনারীশ্বরং দেবং পার্বতীপ্রাণনায়কম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১১||
প্রলয়স্থিতিকর্ত্তারমাদিকর্ত্তারমীশ্বরম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১২||
ব্যোমকেশং বিরূপাক্ষং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৩||
গঙ্গাধরং শশিধরং শঙ্করং শূলপাণিনম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৪||
অনাথঃ পরমানন্তং কৈবল্যপদগামিনি | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৫||
স্বর্গাপবর্গদাতারং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৬||
কল্পায়ুর্দ্দেহি মে পুণ্যং যাবদায়ুররোগতাম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৭||
শিবেশানাং মহাদেবং বামদেবং সদাশিবম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৮||
উত্পত্তিস্থিতিসংহারকর্তারমীশ্বরং গুরুম্ | নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি || ১৯||
ফলশ্রুতি
মার্কণ্ডেযকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ | তস্য মৃত্যুভয়ং নাস্তি নাগ্নিচৌরভযং ক্বচিত্ || ২০||
শতাবর্ত্তং প্রকর্তব্যং সংকটে কষ্টনাশনম্ | শুচির্ভূত্বা পথেত্স্তোত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ || ২১||
মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ত্রাহি মাং শরণাগতম্ | জন্মমৃত্যুজরারোগৈঃ পীডিতং কর্মবন্ধনৈঃ || ২২||
তাবকস্ত্বদ্গতঃ প্রাণস্ত্বচ্চিত্তোঽহং সদা মৃড | ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবেশং ত্র্যম্বকাখ্যমনুং জপেত্ || ২৩||
নমঃ শিবায় সাম্বায় হরয়ে পরমাত্মনে | প্রণতক্লেশনাশায় যোগিনাং পতয়ে নমঃ || ২৪||

|| ইতি শ্রীমার্কণ্ডেযপুরাণে মার্কণ্ডেযকৃত মহামৃত্যুঞ্জয়স্তোত্রং সংপূর্ণম্ ||

-----------------------------
mahAmR^ityuJNjaya stotraM

chandrArkAgnivilochanaM smitamukhaM padmadvayAntasthitaM
mudrApAshamR^igAkshasatravilasatpANiM himA.nshuprabham |
koTIndupragalatsudhAplutatamuM hArAdibhUShojjvalaM
kAntaM vishvavimohanaM pashupatiM mR^ityuJNjayaM bhAvayet ||

rudraM pashupatiM sthANuM nIlakaNTham umApatim | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 1||
nIlakanThaM kAlamUrttiM kAlaGYaM kAlanAshanam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 2||
nIlakaNThaM virUpAkshaM nirmalaM nilayapradam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 3||
vAmadevaM mahAdevaM lokanAthaM jagadgurum | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 4||
devadevaM jagannAthaM deveshaM vR^iShabhadhvajam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 5||
tryakshaM chaturbhujaM shAntaM jaTAmakuTadhAriNam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 6||
gaN^gAdharaM mahAdevaM sarvAbharaNabhUShitam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 7||
bhasmoddhUlitasarvAN^gaM nAgAbharaNabhUShitam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 8||
anantamavyayaM shAntaM akshamAlAdharaM haram | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 9||
AnandaM paramaM nityaM kaivalyapadadAyinam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 10||
arddhanArIshvaraM devaM pArvatIprANanAyakam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 11||
pralayasthitikarttAramAdikarttAramIshvaram | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 12||
vyomakeshaM virUpAkshaM chandrArddhakR^itashekharam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 13||
gaN^gAdharaM shashidharaM shaN^karaM shUlapANinam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 14||
anAthaH paramAnantaM kaivalyapadagAmini | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 15||
svargApavargadAtAraM sR^iShTisthityantakAraNam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 16||
kalpAyurddehi me puNyaM yAvadAyurarogatAm | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 17||
shiveshAnAM mahAdevaM vAmadevaM sadAshivam | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 18||
utpattisthitisaMhArakartAramIshvaraM gurum | namAmi shirasA devaM kiM no mR^ityuH kariShyati || 19||
phalashruti
mArkaNDeyakR^itaM stotraM yaH paThechchhivasannidhau | tasya mR^ityubhayaM nAsti nAgnichaurabhayaM kvachit || 20||
shatAvarttaM prakartavyaM sa.nkaTe kaShTanAshanam | shuchirbhUtvA pathetstotraM sarvasiddhipradAyakam || 21||
mR^ityuJNjaya mahAdeva trAhi mAM sharaNAgatam | janmamR^ityujarArogaiH pIDitaM karmabandhanaiH || 22||
tAvakastvadgataH prANastvachchitto.ahaM sadA mR^iDa | iti viGYApya deveshaM tryambakAkhyamanuM japet || 23||
namaH shivAya sAmbAya haraye paramAtmane | praNatakleshanAshAya yoginAM pataye namaH || 24||

|| iti shrImArkaNDeyapurANe mArkaNDeyakR^ita mahAmR^ityuJNjayastotraM saMpUrNam ||

Subhodeep Mukhopadhyay (2012)

No comments:

Post a Comment