Friday, June 29, 2012

গণেশ পূজা

Ganesha Puja গণেশ পূজা

Dhyana
ঔং খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ লুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলং |
দন্তঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরং
বন্দে শৈল সুতা সুতং গণপতিং সিদ্ধি প্রদং কর্মসু ||

Archana
এতে গন্ধপুষ্পে ঔং গণেশায় নমঃ |

Japa (3/10/ 108 times)
ঔং গণেশায় নমঃ |

Pranama
ঔং দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ |
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাংবুজ রেণবঃ ||

No comments:

Post a Comment